Tekst jest ciągle poprawiany!
ZAPROSZENIE DO WSZECHŚWIATA!

Dziewięćdziesiąt dziewięć procent osób w bardzo krótkim czasie traci szansę na zapoznanie się z sensem prawdziwego przesłania Jezusa Chrystusa.
Dlaczego?
Ponieważ na nowo stwarzane Królestwo Boże nie jest zainteresowane osobami, które są zimne, niewrażliwe na zaproszenie do Królestwa Bożego. Lub są letni w swym niejasnym wyznaniu w Boga czekający na cud, który im pomoże podjąć jakąkolwiek decyzję. Z powodu braku Mądrości i Roztropności diabelscy aniołowie Mojżesza mają do nas błyskawiczny dostęp i na różne sposoby blokują nam umysły, byśmy nieprawidłowo zareagowali na Boskie zaproszenie. Doświadczyłem to w mojej działalności gdy uwrażliwiałem osoby na poszukiwanie prawdziwych odpowiedzi związanych z naszym ludzkim życiem.
Jak to można wytłumaczyć? 
Zazwyczaj wszyscy nie zastanawiamy się, że nasze cielesne życie kiedyś się skończy. Co gorsze nie rozważamy co stanie się z naszą świadomością po śmierci naszego ciała.
Dalsza część naszego duchowego przeznaczenia uzależniona jest od tego w jak dużym procencie będziemy uwolnieni od wszelkich kłamstw religijnych i zaangażowania się w pomocy innym, którzy chcą wyjść spod władzy diabelskiego Mojżesza i dołączyć do Królestwa naszego Stwórcy.
Zauważyłem że osoby będąc pod wrażeniem moich wywodów związanych z religią, które  skontaktowały się ze mną w bardzo krótkim czasie zmieniły stosunek do tekstów na moich internetowych stronach. Jakaś moc złej energii odsunęła ich ode mnie. Nawet osoby, które latami razem ze mną szukały odpowiedzi na nurtujące religijne pytania nagle jakby zniknęły z naszej przyjaźni i przestali się kontaktować. Nie wynika to z tego, że podważali moje wypowiedzi na moich stronach internetowych. Po prostu zamilkli i na tym koniec.
Osoby które dołączyły do jakieś religii lub sekty czasami myślą, że uwolniły się z kłamstw poprzedniego wyznania nie zdając sobie sprawy, że są wciąż zaplątane w sieciach Mojżeszowych kłamstw. Nie mogą sobie poradzić aby uwolnić się z nich ponieważ fałszywy przekaz Mojżesza w dalszym ciągu wlecze się za nimi. Dlaczego tak się dzieje? Po prostu boją się w opuścić sektę lub nową religię myśląc że stracą  swoje zbawienie, które w rezultacie jest złudne i nie czyste, gdyż są nasiąknięte kłamstwami diabelskiego Mojżesza!
Chętni, którzy pozytywnie zareagowali na zaproszenie naszego Stwórcy do Królestwa Bożego być może napotkają na swojej drodze niewyobrażalne trudności. Takie zło przeżywałem osobiście i wydaje mi się, że w jakimś procencie udało mi się pokonać diabelską zaporę.  Diabelska blokada jest normalnym przebiegiem systemu przesiania wszystkich, by jakiekolwiek zło nie przedarło się do Boskiego Raju. Jak opisuje Biblia szatan czyli diabelski Mojżesz otrzymał prawo przesiania wszystkich jak pszenice z czego bardzo dobrze się wywiązuje. Co gorsza wszelkie nasze porażki ogromnie go cieszą!
Nie ulega wątpliwości, że każdy z nas wielokrotnie żył poprzednio w nawet tysięcznych a może więcej żyć. Kim byliśmy i dlaczego obecnie na świecie żyje tyle osób. Z naszej historii wynika, że takiego zaludnienia na ziemskiej planecie jeszcze nie było. Czy liczba obecnie żyjących osób ma związek z ilością planet w naszej galaktyce? Czy każda z żyjących osób przebywała na jakieś planecie jako znacząca, przywódcza osoba?
Czy są na to jakieś dowody? Znaki czasu wskazują nam dowody czegoś co odkrywa nam niesamowite fakty. A mianowicie! Z badań archeologicznych wynika, że w przeciągu stu tysięcy lat a może znacznie więcej nigdy przedtem nie rozwinęła się cywilizacja jaką mamy obecnie. Również nigdy nie żyło w jednym czasie na świecie tylu mieszkańców jak to jest obecnie. Ilość osób żyjących na Ziemi można porównać do ilości gwiazd czyli planet na niebie. Można przypuszczać, że być może byliśmy przedstawicielami tych planet. Czy jest to realne! Wszystko w obliczu naszego Stwórcy jest realne tak jak obecnie poznawalna technologia niebiańska jest niesamowita i realna.
Najważniejszym znakiem czasu jest to, że ludzkości została udostępniona najwyższa technologia medialna, dzięki której każda osoba może zrozumieć przekaz Jezusa i dzięki temu stworzyć sobie korzystną przyszłość w budującemu się nowemu Systemie Królestwa Bożego. Wszystkie planety w naszej galaktyce są zniszczone, ale moc naszego Stwórcy może je błyskawiczne ożywić! Pytanie czy ktokolwiek z poprzednio żyjących na tych planetach powróci do funkcji jaką spełniał na niej? Czy zwycięży ktoś inny zajmując miejsce tego, który był na niej przywódcą? Powiesz, że są to moje urojenia! A jeśli nie! Jak głupio Ci będzie kiedy okaże się że nie masz racji.
W jaki sposób można sprawdzić, czy ktoś jest lojalny wobec swego Stwórcy jeśli nie poprzez jakiś pretekst. Pretekstem może być właśnie Jezus Chrystus i diabelski Mojżesz! Zachodzi tylko pytanie za kim pójdziesz na kogo stawiasz swoją wieczną przyszłość?
W Biblii jest napisane, że istnieje Przenajświętszy Duch Mądrości i Przenajświętszy Duch Roztropności, nazywane są Siostrami. Jeśli masz trudności z rozpoznaniem kim ma być Twój Przywódca do znalezienia drogi do swego Stwórcy i kim jest przywódca, który chce zwieść Ciebie z drogi do zwycięstwa, módl się gorąco do Bożej Mądrości i Roztropności, by otworzyły się Tobie oczy i byś zrozumiał / zrozumiała jaką drogą podążać!
Jeśli Twoje sumienie mówi, że powinieneś / powinnaś uregulować swoje obecne życie zgodnie z zaleceniami Jezusa, a masz trudności z ich zrealizowaniem, napisz do mnie.
Pomogę Ci odnaleźć drogę do zrozumienia Jezusowego przekazu, byś jak ja trwale ugruntował / ugruntowała w sobie zrozumienie tajemnicy zbawienia. Nie polegaj na żadnej religii, kościele i sekcie! Nie fascynuj się medialnymi odkryciami, które często są sfałszowane. One powstały by zablokować Tobie horyzontalne czyste myślenie abyś nie zrozumiał co dzieje się na tym podłym świecie!
Zawarte przymierze z Jezusem to tak jak zupełne zawarte przymierze ze swoim Stwórcą. Jak to można zrozumieć? Wszyscy mamy Kopię Boskiej Świadomość i Jezus również. Jezus otrzymał władze nad każdym ciałem i jeśli szlachetnie przyjmiesz go jako przewodnika w dalszym Twoim życiu świadomość Twego ziemskiego ciała usunie się na drugi plan. Odczujesz działanie Twojej Boskiej Świadomości, którą otrzymałeś od Stwórcy, a która jest Twoją Nieśmiertelną Osobowością. Ona otworzy Ci oczy i uszy. Zobaczysz i usłyszysz to czego inni nie doznają.
Nie daj się załapać na zaproszenie u sekty Świadków Jehowy. Oni wykonują fałszywe, ciemne, ponure posłannictwo, które w Billi jest ukazane na przykładzie jak bezmyślnie zapraszano na siłę kogokolwiek z ulicy do Królestwa Bożego. Ci fałszywie zaproszeni będąc nieodziani w Niebiańskie szaty zostaną wyrzuceni w otchłań nieskończonej ciemności. Uważaj na nich!
Zaznaczam nie mam żadnej wyłączności na to by Twoje zaproszenie było skuteczne, mogę tylko doradzić. Próbowałem przemóc mego ulubionego brata, by poszedł w moje ślady. Niestety nic mu nie pomogłem, a sam dość mocno zostałem skarcony!

P.S. W liście do Muzułmanów dowiesz się więcej na temat Świadomości. Zapraszam!
Jacek P.