Tekst jest ciągle poprawiany!

Przez całe życie w moich myślach Osoba naszego Stwórcy kojarzyła mi się z niewyobrażalną, niewidzialną postacią Duchową. Teraz, kiedy doznałem głębokiego oczyszczenia zrozumiałem, że Bóg jest Osobą Duchową czyli Najświętszą Świadomością. Nasza Świadomość, która jest na podobieństwo Boże również jest niewidoczna skondensowana w niewidocznej materii energetycznej. Nasz Stwórca jak każda świadomość żyjąca w ciele ma swoje Ciało.  Ciało naszego Stwórcy Astral-no materialne składa się z Boskiej Energii, jest Ciałem Pierworodnym określane w Biblii, Synem Bożym. Jest Skarbnicą Mądrości i Absolutnej Pamięci. Wszyscy Synowie w Królestwie Borzym otrzymali na podobieństwo Boże Ojcowskie Ciała. Najświętsze Ciało Stwórcy stało się motywem naszego Zbawienia i wyselekcjonowania najwierniejszych Dzieci Bożych! W przeciwieństwie do wszelkich ciał we wszechświecie Ciało naszego Ojca Stworzyciela jest Nieśmiertelne. Biblia informuje że, jeśli ktoś Je zabije w przeciągu trzech dni ponownie zmartwychwstanie. Logiczne zrozumienie naszego Stwórcy odkryjemy w zakodowanych informacjach w Ewangelii Jana. Wtedy łatwo dadzą się rozwikłać wszelkie sekwencje zakrytych Boskich Tajemnic. Niewłaściwym rozumowaniem przez ludzką świadomość niszczymy naszą logikę Niebiańską. Zatracamy sens zróżnicowania tego co jest Duchem czyli wieczną, trwałą nieśmiertelną Świadomością, a duchem cielesnym należącym do ziemskiego świata. Cielesna świadomość jest nietrwała i bardzo łatwo ulega światowemu duchowi, który operuje na bazie kłamstw i niedorzeczności. W związku z tą pomyłką różne ciała wywyższają inne ciała i ich cielesne świadomości, czynią je bezprawnie świętymi. Jedną z największych nieprawości jest tytułowanie Marii, matki Jezusa matką naszego Ojca Stworzyciela. Z tego powodu kojarzą się jeszcze inne urojenia. Być może nie pojmujesz powyższego zagadnienia uproszczę je w poniższej przypowieści.
Jeśli się okaże, że zgrzeszyłeś i wyrządziłeś wielką przykrość Bogu tytułując Marię, która urodziła Ciało Jezusa,  matką Bożą! Czy będąc w stanie oskarżenia Maria przyjdzie Ci z pomocą? Jeśli zaś wyparłeś się wiary w Marię jako matkę Boga i całą wiarę skupiłeś w kierunku swego Stwórcy, czy Maria może zaszkodzić Ci lub zarzucić nieprawość? Pamiętaj świadomość Marii jako kobiety człowieka zaistniała miliardy, miliardów lat później gdzie nasz Bóg Ojciec Stworzyciel już był. Maria żyjąc posługiwała się świadomością człowieka i bardzo często nie rozumiała wydarzeń związanych z Jezusem.
Przepraszam, że moje opisy i akcje wydarzeń stwarzają wrażenie jakby to wszystko działo się w czasach prehistorycznych. Tymczasem niektóre poruszane przeze mnie wydarzenia miały miejsce miliardy, miliardów lat temu.

W Ojcowskiej Najświętszej Świadomości nie ma fanatyzmu. Boska Świadomość jest wolna i nie posiada ograniczeń wyobraźni horyzontalnej. Ludzka świadomość ma skłonności fanatyczne i bardzo lubi bajki, legendy oraz kłamstwa.
Bóg Ojciec Stworzyciel to przede wszystkim Miłość! Nikt z ludzi nie potrafiłby stworzyć prawdziwej miłości nawet w opowieści filmowej w której nie byłoby  jakiejkolwiek obłudy. Ludzka miłość to zwierzęce pożądanie, zazdrość lub miłość do mitycznych kłamstw i fanatycznych religii. Jeśli człowiek odczuwa prawdziwą Miłość czerpie ją ze Świadomości którą ma w sobie od swego Prawdziwego Ojca z Niebios! Zazwyczaj zauważa się Boską Miłość nieświadomie, gdy komuś może wydarzyć się krzywda lub w momencie tragedii by powstrzymać zagrożenie z powodu utraty świadomości przez jakąś osobę.
Nikt nie zdaje sobie sprawy, że Bóg Ojciec Stworzyciel jest przez cały czas obecny w każdym z nas. Zdawałoby się, że Stwórca nie ma czasu i możliwości poświęcić się pomagając nam w naszym życiu. Tymczasem Ojciec Stworzyciel przez otrzymaną kopię naszej Świadomości cały czas jest z nami. Strzeże nas chyba, że sami  zatraciliśmy Boską Świadomość pozwalając cielesnej zachowywać się jak drapieżne zwierzęta.
Dlatego czasami osoby niedużej postury wyglądające jak owieczki, mają wewnątrz ludzką duchowość przysłowiowego wilka. Nie mając silnej postawy fizycznej wysługują się oni otumanionymi, nieświadomymi ludźmi, którzy bezmyślnie im pomagają. Ci otumanieni, jak to się mówi są przy korycie władzy, by obłowić się dobrem materialnym tego świata. Te skażone złem świadomości z góry skazane na zło rodzą się w słabych niedołężnych ciałach z wrednym uśmieszkiem na ustach. Z charyzmy poprzedniego życia mają ogromną moc, by zwodzić mieszkańców kraju w którym się urodzili. Często przy sobie mają otumanionych osiłków, którzy ich chronią do upadłego, by nie wyrządzono im jakiejkolwiek krzywdy. Ich charyzma i zło często wynika z poprzedniego życia w którym dokonali wydawałoby się coś godnego. Tymczasem okryli się  hańbą okrutnych morderców, którzy pozyskali z tamtego życia mnóstwo otumanionych, nieświadomych dusz, które w obecnym ich życiu wspierają.
Przypomniały mi się wydarzenia z mego życia gdzie urodziłem się w Warszawie na Szmulkach i tam dorastałem. Pojawiali się tam  niedorostki, którzy wykorzystywani przez silniejszych do podjudzania innych przybyłych do tej dzielnicy. Pod pretekstem obrony niedorostków, osiłki pobili zdezorientowanych chłopaków, którzy padli ofiarą szmulkowskiej gnidy. Z takich gnid wyrosły zakały, które mnie i innym ludziom przeszkadzają żyć na tym świecie.
Pamiętajcie, że ciało męski czy kobiece może być zmanipulowane świadomością z poprzedniego życia w którym mogli być płcią odmienną! Dlatego też często zakłopotani nie rozumiemy jak dobrze niektórzy dogadują się wzajemnie, zaś inni bardzo się nienawidzą.

P.S. W liście do Muzułmanów dowiesz się więcej na temat Świadomości. Zapraszam!