Tekst jest ciągle poprawiany!
Fakty!
Nawet osoby niewierzące muszą przyjąć do swojej świadomości fakt, że niewątpliwie ktoś we wszechświecie zaistniał Pierwszy i miał Pierwszą Swoją Świadomość. Pierwsza Osoba, która zaistniała w całkowitym pustym wszechświecie przez miliardy, miliardów lat udoskonalała Swoją Świadomość. Później kopiowała Swoją Świadomość dla innych inteligentnych osób istniejących w całym wszechświecie. Będąc w Ojcowskiej Świadomości nie zdajemy sobie sprawy, że przez złe ciała niektórzy z nas czynią zło, kłamstwa i zamęt, by nie nastąpiło jego i nasze zbawienie, a przede wszystkim powrót do miejsc z których się wywodzimy. Ojcowska Kopia Świadomości naszego Stwórcy stała się wzorem dla nas, którzy zostaliśmy stworzeni na podobieństwo Jego Samego. Jednym słowem jesteśmy jak Bogowie, którzy jak nasz Stwórca znamy dobro i zło. Pomyśl czy nie jest logiczne, że nasz Stwórca Ojciec skopiował nas na podobieństwo Swojej Świadomości byśmy byli ogromną wspaniałą rodziną jednak, która ma swoją osobistą wolność. Gdyby nasze świadomości były różne wszechświat już dawno by się samoistnie zatracił. Różne samoistne myślące świadomości stworzyłyby ogromny chaos i nigdy by nie mogły się ze sobą porozumieć! Różnią nas gatunki ziemskich i kosmicznych ciał w które ubrane są nasze świadomości i z tego tytułu mamy swoją indywidualność stwarzającą nam różne problemy i dziwne historie życia. Choć mówimy w różnych językach jednak Mądrość i Roztropność jaką otrzymaliśmy od naszego Stwórcy, pozwala nam się w cudowny sposób porozumieć. Różne ciała wyewoluowały w sobie ogromne zło. Pomimo że mają w sobie Ojcowską Świadomość zostały pokonane przez złe wyewoluowane cielesne geny ciał naszych przodków, które nami manipulują. Co gorsze podejrzewam, że te złe ciała mogły tak zniekształcić wręcz zawirusować Ojcowską Świadomość, która oderwała się od Boskiej Rodziny stając się szatańską świadomością jak to się stało w przypadku diabelskiego Mojżesza. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, że poprzez wielokrotne urodzenie się w genach mojżeszowych spowodowało to, że jesteśmy tak zwanymi odmieńcami. Czasem fanatyzm religijny odbiera nam rozum, a czasami brak wiary w naszego Stwórcę i przekaz Jezusa czyni nas zwierzęcym ciałem powracającym do  wyewoluowania się jak za czasów prehistorycznych małp człekokształtnych, które udoskonalały się przez wieki stając się człowiekiem.
My jednak możemy wyodrębnić z siebie zło i głupotę i odrzucić je, by zjednoczyć się z naszym Stwórcą, który jest najbardziej pozytywną Osobą w całym wszechświecie. Oczekując poprawy naszego życia i oczyszczenia naszej osobowości z kłamstw nasz Bóg Ojciec Stworzyciel zaprasza nas do tworzącego się nowego systemu Jego Królestwa Bożego.
O jakie zaproszenie chodzi? Na czym polega te zaproszenie? Jak wiemy z wiadomości medialnych, widoczne gwiazdy w naszej galaktyce wyglądają na wymarłe. Być może w nieomal całym wszechświecie jest taka sytuacja. Nie znaczy to że kiedyś planety te nie były żywe tętniące życiem mieszkańców żyjących na nich. Co się wydarzyło, że taka wielka tragedia spotkała te miliardy planet, które milczą zatajając swoją tragedie? Czy z informacji medialnych o starożytnych kosmitach mamy jakąś korzyść z tych wydarzeń?
Media karmią nas obecnie przeszłymi kosmicznymi historiami. To nowy styl otumaniania nas byśmy nie oprzytomnieli i zorientowali się, że to przeszłość i nie ma nic wspólnego z przyszłością jaka nas czeka.
Czy informacje medialne z dziedziny starożytnych kosmitów są bez znaczenia?
Nie są bez znaczenia! Pod warunkiem, że zrozumiemy to jako przeszłość w której jacyś przybysze z niebios chcieli udowodnić swoją wyższość nad Stwórcą starając utworzyć nowoczesną cywilizację. Niestety nikomu przez tysiąc lecia nie udało się stworzyć cywilizację jaką mamy obecnie. Po prostu nie udało im się pokonać Stwórcę i Jego nieskazitelnie wiernych Synów.
Ci obłudnicy chcieli udowodnić Bogu, że dysponują większą mądrością od swego Stwórcy chcąc zostać fałszywymi bogami wszechświata, aby mogli manipulować wszystkim inteligentnymi istotami. Z ich morderczych niecnych planów nic nie wyszło i całe szczęście!
Oczywiście wierzę, że antyczna ludzkość otrzymywała pomoc od kosmicznych przybyszów, ale tego co dzięki Stwórcy przyszło na świat przy udziale Jezusa Chrystusa z niczym nie da się porównać. Antyczne cywilizacje nie dokonały takich postępów jakie dokonały się na Ziemi w naszych czasach. Po antycznych cywilizacjach pozostały gruzy i ruiny ukazując bestialskie zniszczenia dokonane przez kosmicznych przybyszów, którzy byli źli na nieuległych im mieszkańców, którzy odkryli ich nieprawość. Jednak wielu ludzi im uległo jak dzieje się to obecnie. Ci obłudnicy zniewoleni kłamstwami i beznadziejną uległością tworzyli i tworzą fałszywe fanatyczne religie. Budowali i budują złowieszcze świątynie przypłacając często za to swym życiem. Jakie jest obecne zrozumieniem tych przeszłych wydarzeń, by ocenić wyrządzone zło przez tych starodawnych kosmitów? Obecnie na świat dla wielu z nas przyszła Mądrość i Roztropność czyli oczyszczenie i udoskonalenie  naszych świadomości byśmy zorientowali się co naprawdę się dzieje! Tylko Boska Mądrość i Roztropność może wyprowadzić nas z ziemskiego bałaganu, przygotowując nas do wkroczenia na nową drogę przeznaczenia. A może inaczej mówiąc z nowymi osiągnięciami indywidualnego zwycięstwa powrotu do gwiazd z których się wywodzimy lub nowych dopiero co stworzonych.
Każda indywidualna osoba jeśli ma odrobinę roztropności ma dostęp do napełniania swojej świadomości Boską Mądrością i Roztropnością. Dzięki Bogu Ojcu i Jezusowi zrozumie, że na świecie już odbywa się sąd ostateczny nad przyszłością każdego z nas. Lecz jest to dla każdego z osobna bardzo niezauważalny moment, by zrozumieć i dołączył do zaczęcia się początku tego wspaniałego procesu. Przypomnijcie sobie na słowa Jezusa, że Królestwo Boże przychodzi niedostrzegalnie. Tak właśnie ustala się szansa każdego z osobna na ugruntowaniu swego miejsca w nowo powstałym Systemie Królestwa Bożego!
Musimy zrozumieć jak wyjść spod jarzma fanatyzmu religijnego, który jest zarazą i bronią diabelskiego Mojżesza, który ze wszystkich rodzajów fanatycznych wierzeń czerpie swą moc. W tej zakłamanej mocy diabelskiego Mojżesza, który manipuluje wszystkim złą energią  nasze Boskie Świadomości są zatrute złem, by nikt nie dostał zaproszenia do tworzącego się nowego ogromnego nieskończonego w swym obszarze Królestwa Bożego. Nie ma znaczenia czy jesteś buddystą, islamistą, judaistą, katolikiem lub sekciarzem pseudo chrześcijańskim, jesteś pod panowaniem złego, który przez fanatyzmy religijne zniszczył Twoją świadomość. Zło religii i różnych wierzeń fanatycznych zniszczyło ogromną ilość światów, które straciły swoją świadomość i umysły ówczesnych mieszkańców skopiowane ze Wzoru  naszego Stwórcy zostały zarażone wirusem kłamstw przestały właściwie funkcjonować!

Jesteśmy bardzo zróżnicowani wyglądem i charakterami i wielu z nas cierpi będąc w złej sytuacji finansowej. Mamy czasami niezbyt przyjemnym wygląd i stawia nas to w grupie osób poszkodowanych. Gdybyśmy jednak wzięli do swojej świadomości, że i w takiej sytuacji możemy być szczęśliwsi dając szczęście innym uleczając ich świadomość, wyjaśniając że urodzimy się ponownie będąc udoskonaleni przez naszego Stwórcę. Nasze ponowne pozytywne urodzenie nie nastąpi jeśli nieustannie przekraczamy zakres zanieczyszczenia naszej świadomości fanatycznymi wyznaniami.
Naród wyzwolony ze wszelkich fanatyzmów religijnych daje możliwość naszemu Stwórcy pozwalając Mu udoskonalić wygląd i świadomość każdego z nas byśmy byli szczęśliwi dając szczęście innym. Zrozumielibyśmy, że wszechświat i obecny nasz ludzki świat będzie składać się z dobra, by korzystać, ze szczęścia jakie dadzą nam walory naszego nowego ciała. Małżeństwa nie zatracałyby swojej więzi rodzinnych będąc świadomi, że trzeba brać życie takim jakim jest, by w następnym doznawać nowe korzyści będący ciągle udoskonalani przez naszego Stwórcę.
Osoby rządzące krajem powinny oczyszczać swój naród od uległości wytworom kłamstw fanatycznych religii. Do struktury parlamentu rządzenia powinni wchodzić ludzie średnio zamożni lub tacy, którzy będąc w dobrej sytuacji finansowej rozumieją, że zagrabione bogactwa do grobu nie zabiorą. Nie będą dążyć do powiększania granic swego państwa, gdyż według naszego Stwórcy cała nasza Ziemia jest jego własnością bez jakichkolwiek granic.
Powinno być zrozumiane, że śmierć jest chwilą przejściową do następnego życia, które jest systemem w naszym świecie. Przez to śmierć a raczej odejście ze obecnego stanu w nowy należałoby zastąpić łagodnymi środkami nie do puszczając do przedłużania cierpień ludzi będących w stanie nieuleczalnych chorób.
Także należałoby nauczać przyszłe matki rodzicielki nowych ciał by nie czynić w ich świadomości fanatycznej wiary w kłamstwa czyniąc ich dzieci wiecznymi niewolnikami. Przypadki urodzeń ciał kalekich należałoby bardzo rozważyć jak je naukowo uleczyć przy pomocy naszego Stwórcy, by te sprawę rozwiązać raz na zawsze. Należy pamiętać, że to co się urodziło ciałem jest i tylko ciałem, a świadomość przychodzi później kiedy dziecko nabierze ludzkiej sprawności. Wyobraźmy sobie jak cierpi zdrowa świadomość, czyli dusza w kalekim ciele dziecka, które jako dorosły będzie się zmagać przez całe życie ze swoim kalectwem. Jak razem z nim cierpi cała jego rodzina, która na takie katorgi przez diabelskiego Mojżesza została wystawiona na próbę!
Wyobraźmy sobie, że gdyby jakakolwiek sekta pseudo chrześcijańska zajęła miejsce jako lider polskiego narody było by to wielkim nieszczęściem, gdyż oni są bezwzględni jak kiedyś w średniowieczu był kościół Rzymsko katolicki.
Choć może jest to nie wyobrażalne, ale być może obecni mieszkańcy Ziemi byli kiedyś królami Boskich Planet, które przez zło zostały zniszczone. Teraz od nowa tworzą się Królestwa Boże a w nim nowi ich Władcy. W moim toku myślenia jest to jedyne wyjaśnienie, dlaczego zaistnieliśmy w tym dziwnym ziemskim skomplikowanym systemie w którym nie mamy i nie wiemy nic o swojej przyszłości i przeszłości?
Wszystkie pisma religijne łącznie z Biblią, Koranem są niebezpieczne dla ludzkości! Dlaczego? Najważniejszym powodem jest różnie interpretowanie ich przez ogromną ilości osób! W skutek takiej sytuacji z powodu zawiłej treści pisma religijnego powstało wiele odłamów morderczych religii, kościołów i sekt. Mało tego, ludzie posuwali się do zmian pism religijnych jak na przykład tworząc inne wersie Biblii, która stworzyła wrogo nastawione na siebie sekty, które oskarżają się nawzajem o świętokradztwo fałszywie zmienionych pojęć religijnych związanych z złą interpretacją Biblii. Jezus przyniósł Mądrość i Roztropność byśmy mogli odróżnić dobro od zła.
Biblia informuje nas, że istnieje wąska furtka Zbawienia o której niewiele wiemy. Wiemy jedynie, że tą furtką do zaproszenia do nowo tworzącego się Królestwa Bożego jest Jezus Chrystus. W tym całym religijnym bałaganie mamy zakryte oczy by nie dostrzec, że wszelkie inne pseudo święte osoby, które stworzyły fałszywe religie, kościoły i sekty blokują nam wejście do tej bardzo wąskiej furtki Boskiego Królestwa!
Jeśli uda Ci się uwolnić od fałszywych religii, kościołów lub sekt będziesz wolny od wszelkich fałszywych wyznań, a odczujesz Boską Energie związaną z zaproszeniem do Królestwa Bożego. Od tej chwili masz swoje przysłowiowe pięć minut szansy, by rozwinął się w Tobie Duch Prawdy, który pokieruje Tobą w dalszych działaniach! Musisz zawrzeć przymierze ze swoim Stwórcą poprzez Jezusa Chrystusa, który poświęcił swoje życie byś otrzymał informacje i pouczenia jak skorzystać z zaproszenia do nowo tworzącego się Królestwa Bożego. Spróbuj nie stracić swojej szansy, która trwa tylko chwilę, gdyż potem przyjdzie niechęć i zgorszenie, które nigdy nie pozwolą Tobie, by jeszcze jedna szansa pojawiła się w tym życiu! Wtedy moje teksty na moich portalach będą dla Ciebie nie miłe w czytaniu ich poczujesz do nich wstręt i obrzydzenie! Znaczy to, że Twoja szansa na dobrą przyszłość przepadła!
Pomogę Tobie jeśli masz trudności z podjęciem decyzji jak zareagować na Boskie Zaproszenie i jak zawrzeć przymierze ze swoim Stwórcą. Przede wszystkim gdzie możesz bez zaangażowania się w jakąkolwiek fałszywą sektę lub fałszywe wyznanie wziąć chrzest wodny jako przymierze ze swoim Zbawcą. Napisz pomogę rozwiązać te problemy!  fakty777@hotmail.com

Niewierzący ateiści! Czy warto się mozolić i wygłaszać swoje ideologie o nie istnieniu Jezusa. Szukanie dowodów o Nim nie jest najważniejsze raczej cudowne jest uwierzyć w to co On nauczył. To istnieje i widać po mojej osobie! To jest właśnie sztuka najczystszej  wiary czego wy nigdy nie zrozumiecie!

P.S. W liście do Muzułmanów dowiesz się więcej na temat Świadomości. Zapraszam!
Jacek P.