Jeśli chcesz odsłuchaj w audio. KLIKNIJ.

Otwórz w PDF zapisz i wyślij znajomym. KLIKNIJ.
Tekst będzie ciagle uzupełniany i poprawiany!
DIABELSKIE DEMONY CZARNEJ MADONNY!
To co poruszę tym tekście objawione miałem 40 lat temu! Tekst ten niech nikogo nie pobudzi do fizycznych złych czynów przeciwko mafii katolickiej, aby nie wyrządzono nikomu żadnej krzywdy.
Bóg Ojciec Stworzyciel i Jego Umiłowany Syn Jezus Chrystus pokazał przez swoje czyny, że trzeba działać w pokorze i całkowitym spokoju. Tak jak to zawsze czynił i czyni nasz Stwórca, którego poznaliśmy w Synu Człowieczym Jezusie Chrystusie. Przemoc fizyczna niczego nic nie zmieni, gdyż wszystko co się ma stać i tak się dokona. Jedyną naszą bronią jest rozgłos i uświadamianie naszych rodaków i wszystkich ludzi na całym świecie, by nie dali się ogłupić kultem demonicznych wierzeń!
Wiara w Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna nie powinna być religią, a raczej wyznaniem akceptującym naszego Stwórcę i Jego polecenia aby dołączyć do Królestwa Bożego! Trzeba traktować swego Stwórcę jak największego Naukowca w całym wszechświecie, któremu zawdzięczamy powstanie życia organicznego oraz inteligentnych Świadomości!
W wielu małżeństwach żona lub mąż jest fanatycznym idolem jakieś religii, sekty lub wyznania, stając się blokadą strony przeciwnej, która zniechęcona studiowaniem Biblii nigdy nie pozna Prawdy. Przeszkadzają sobie nawzajem do dążenia by pojednać się ze swoim Stwórcą.
Bywa jeszcze gorzej gdzie oboje są negatywnie nastawieni wobec misji Jezusa Chrystusa i Jego Prawdy. Nie zdają sobie sprawy, że  nieświadomie krytykując Jezusa Chrystusa krytykują samego Stwórcę!

Być może dla wielu osób to co teraz opisuję jest absurdalne i naiwne, by wierzyć w obecnych czasach, że to naprawdę się dzieje aby przez taką głupotę stracić w życie wieczne. Ale proceder wielbienia czarnej madonny naprawdę się dzieje!
W takim razie spójrzmy na sytuację w Polsce gdzie kościół Rzymsko katolicki od tysiącleci rządzi i manipuluje Polakami, którzy bez protestu na to sobie pozwalają. Wszelkie rządy bądź sprzyjające kościołowi lub przeciwne, by wygrać elekcyjne wybory ulegają wszelkim kłamstwom religijnym, by biznes katolicki trwał nieskończenie. Kościół niby nalega by ludzie studiowali Biblię ale nie tłumaczą ludziom na czym polega informacja zakodowana w Biblii w Objawieniu Jana, Apokalipsie rozdział 13.

OBJAWIENIE JANA (APOKALIPSA) ROZDZIAŁ 13
BESTIA DRUGA, CZYLI FAŁSZYWY PROROK, NA USŁUGACH PIERWSZEJ.
11. Potem ujrzałem inną Bestię, wychodzącą z ziemi: miała dwa rogi podobne do rogów Baranka, a mówiła jak Smok.
Obszar Polski znajduje się w środku Europy. (wychodzącą z ziemi)
Polska reprezentuje obraz smoka (a mówiła jak Smok) w którym aniołki przy koronie madonny są jak symbole chrześcijaństwa (rogi podobne do rogów Baranka).
12. I całą władzę pierwszej Bestii przed nią wykonuje, i sprawia, że ziemia i jej mieszkańcy oddają pokłon pierwszej Bestii, której rana śmiertelna została uleczona.
Jak wiemy z historii przez rewolucję francuską na moment Watykan został zlikwidowany! (Bestii, której rana śmiertelna została uleczona).

13. I czyni wielkie znaki, tak iż nawet każe ogniowi zstępować z nieba na ziemię na oczach ludzi.
14. I zwodzi mieszkańców ziemi znakami, które jej dano uczynić przed Bestią, mówiąc mieszkańcom ziemi, by wykonali obraz Bestii, która otrzymała cios mieczem, a ożyła.
Nie ma na świecie innego obrazu, który ma cięcie od miecza, który w późniejszym czasie został naprawiony! (która otrzymała cios mieczem, a ożyła).
Żaden do tej pory nie powstał inny obraz, by był pocięty od miecza i zapewne nie powstanie, żeby miał zostać nowym symbolem Apokalipsy!
15. I dano jej, by duchem obdarzyła obraz Bestii, tak iż nawet przemówił obraz Bestii, i by sprawił, że wszyscy zostaną zabici, którzy nie oddadzą pokłonu obrazowi Bestii.
16. I sprawia, że wszyscy: mali i wielcy, bogaci i biedni, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na prawą rękę lub na czoło
17. i że nikt nie może kupić ni sprzedać, kto nie ma znamienia - imienia Bestii lub liczby jej imienia.
(18) Tu jest [potrzebna] mądrość. Kto ma rozum, niech liczbę Bestii przeliczy: liczba ta bowiem człowieka. A liczba jego: sześćset sześćdziesiąt sześć.

Pomyśl! Czy nie kojarzy się nam powyższy temat z obrazem czarnej madonny z Częstochowy i setkami tysięcy jemu podobnych?
Cała sprawa wygląda idiotycznie! Nie pasująca do obecnych czasów. A jednak ogromny procent Polaków na czele ze swoim byłym przywódcą, fałszywym prorokiem demonicznie wierzącego w kult czarnej madonny!
Ogromna ilość Polek i Polaków są ogłupieni kultem madonny, co jest naiwne i absurdalne w dzisiejszych czasach, a jednak! Proceder wielbienia czarnej madonny naprawdę się dzieje!
Stwórca stworzył inteligentną mądrość, nakłonił ludzkość aby stworzyła szkoły, uczelnie i wiele innych możliwości w celu pogłębiania nauki.
Jak można zrozumieć głupotę czczenia czarnej madonny, w jaki sposób może przynieść korzyści Stwórcy jeśli diabeł doprowadził do tego stanu rzeczy, kreując czarną madonnę, by potem mścić się na zwiedzonych nieszczęśnikach?
Wynikało z tego, że diabelskie zło chce udowodnić Królestwu  Stwórcy, że choć ludzkość ma ostrzeżenie w Objawieniu Jana to jednak powtórzy się zdarzenie opisane w 3 Księdze Daniela.

Księga Daniela rozdział 3werset 5.
W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor.

KLIKNIJ TUTAJ!
Zobacz co tam się dzieje? Zupełnie jak za czasów babiblońskich!!!
Być może ten idiotyczny procedur wynikałby z tego, że zło zawarło jakiś układ z Królestwem naszego Stwórcy, że jeśli ktokolwiek w obecnych ucywilizowanych czasach pokłoni się czarnej madonnie i jemu podobnym obrazom, zostanie pozbawiony zbawienia do życia wiecznego zostając przynależny do zwyrodnialców jako wieczny niewolnik. Wynikałoby z tego, że ci nieszczęśnicy, akceptujący mit demonicznej czarnej madonny staną się na wieki diabelskimi parobkami, którzy zostaną wykorzystani jako wieczni robole! W zasadzie tak dzieje się obecnie, wszyscy zmanipulowani demonami tyrają na tych, którzy dostali się do katolickiego i politycznego żłobu! Stąd w Polce jest chaos, niesprawiedliwość przez zwyrodniały podział narodu!
Wszystkie partie polityczne w Polsce, które pośrednio lub bezpośrednio spowodowały, by Polska była pod kontrolą kościoła rzymsku katolickiego, idą do tego samego wora na wieczne zatracenie. To tak jak wszyscy za jednego tak jeden za wszystkich! Wielki procent całego polskiego narodu są oskarżeni przez zwyrodniałego diabła! Są sami sobie winni, gdyż ulegają czarnym demonom!
Wielu z nich uzna moją opinię za śmieszną aż do tego momentu, kiedy umrze ich bestialskie ciało z mojżeszowego pomiotu, które ich na pokuszenie zwiodło!
Nie zdają sobie sprawy, że zwyrodniały diabeł uprosił Niebiosa by zwyrodniałego Piłsudskiego i jego popleczników w cielić w nowe ciała i by mógł zwerbować wszystkich do polskiego rządu. Także uprosił by przywrócono do życia politycznego ich przeciwników po to by siać zamęt i chaos! Po to by Polacy nie zorientowali się, że są wyrocznią wierzenia w demoniczną czarna madonnę opisaną w Biblii jako Druga bestia!

Dlaczego nikogo nie dziwi, że watykański kościół Rzymsko katolicki zmienił drugie przykazanie?
Wynika z tego, że Watykan dokładnie wie o zamiarach smoko diabła i jakby specjalnie zmienił oryginalne drugie przykazanie, by ułatwić jemu wypełnieniu się diabelskiego planu.
Tak wygląda oryginalne drugie przykazanie:

Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko, ani tego, co jest w wodach pod ziemią!

Watykan zmienił to przykazanie w Biblii katolickiej, a które brzmi całkowicie inaczej:
Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.

Czyżby Watykan stał się wyrocznią antychrysta, by przez wszystkie możliwe diabelskie tryki doprowadził do zwycięstwa diabelskiego  Mojżesza?
Zdaje sobie sprawę, że cała historia z obrazem jest absurdalna ale każdy przykład szatańskiego absurdu daje szansę diabłu obronę jego działaniu przez oskarżenie ogłupionych ludzi, że dali się złapać w pułapkę, by później ich karać!
Jeśli uważasz że w moich materiałach opisuję przyszłość życia wiecznego jakie obiecał nam Stwórca jest nonsensem! To zatem czym są wierzenia Polaków w obrazy, szczątki pseudo świętych oraz wszelkie kłamstwa kościoła katolickiego dający kreować kłamstwa przywódców politycznych, którzy nie widzą lub nie chcą widzieć, że Polska jest pogrążona klątwą?
Dlaczego Polaków spotkał taki los, że ich kraj stał się Bestią usługując w swoich kłamstwach drugiej Bestii.
O Drugiej bestii również wspomina Księga Daniela!

Księga Daniela rozdział 7 werset 5.
A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!

Czy nie jesteśmy podobni do Rosjan, którzy są określany symbolem niedźwiedzia?
z jednej strony podparta..... Czy nie graniczyliśmy bezpośrednio z Rosją, a teraz pośrednio przez Ukrainę? 
Pożeraj wiele mięsa! Można porównać do tego, że Polska stała się bestią, siedliskiem dla wyjątkowo inteligentnych urodzonych tam ludzi, którzy pod pręgierzem kłamstwa tracą swoją przyszłość na życie wieczne!
Proroctwo w poniższym wersecie już się dokonuje, gdyż Polska bez przerwy jest w ogniu walk politycznych. W takim chaosie Polacy bez problemu dają się oszukiwać wszelkimi kłamstwami ze strony kościoła, a także przez zwyrodniałych polityków. Szczególnie tych którzy sprzyjają kościołowi katolickiemu. Nie zdają sobie sprawy, ze sami wpadli w pułapkę i za to odpowiedzą przed Stwórcą. Inne polityczne partie polskie są również w pułapce gdyż nic nie mogą uczynić, by sprzeciwić się kościołowi gdyż stracą wyborców! Zatem jest winien tego stanu rzeczy cały naród i przyjdzie czas, że za swoje pomyłki poniosą ogromną klęskę. Stwórca starał się oświecić naród Polski ale diabeł był sprytniejszy i zniszczył go fałszywą religię i fanatyzm czarnej madonny!
Jestem przekonany, że dlatego urodziłem się w Polsce, by postawić kontrę wszelkim zamysłom diabelskiego zwyrodnialca!
Poniższy werset zastrasza wyznawców czarnych demonów jakim jest czarną madonna.
Nie do wiary ta przestroga na Polaków zupełnie nie działa!
Apokalipsa (Objawienie) rozdział 20 werset 10.
A diabła, który ich zwodzi, wrzucono do jeziora ognia i siarki, tam gdzie są Bestia i Fałszywy Prorok. I będą cierpieć katusze we dnie i w nocy na wieki wieków.
Fałszywym prorokiem jest Polska, gdyż fałszywie kreuje przesłanie Czarnej Madonny!
Biblia straszy jaki będzie rezultat tych wszystkich idiotyzmów, które czyni Polska?
Apokalipsa (Objawienie) rozdział 19 werset 20.
I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

Wiele osób myśli, że ich to nie dotyczy. Nie zdają sobie sprawy, że za jakiś czas kiedy umrą wszyscy zwolennicy i przeciwnicy (fałszywego proroka) Lecha Wałęsy, też. Ale mit o Wałęsie pomyślności przetrwa w dalszej historii Polski. Być może po pięćdziesięciu latach, a najdalej po stu kościół Rzymsko katolicki wyświęci Wałęsę na pseudo świętego i ludzkość będzie go wielbić! Wszyscy w tym czasie ponownie się narodzą i będą w całkowitej nieświadomości nie przyjmując faktu, że już wielokrotnie żyli  przedtem!
Urodzą się dosłownie ponownie wszyscy! Jak Ty Twoje dzieci i i ich dzieci i wszelkie całe rodziny, ale już w innych wcieleniach. Urodzi się Wałęsa oraz urodzi się były papież Karol Wojtyła, oczywiście też w innych wcieleniach, lecz ich charyzma i pociąg do kłamstwa jeszcze bardziej narośnie.
Obecnie ponownie narodził się polski dyktator Piłsudski i cała jego elita w nowych wcieleniach i nikt naprawdę nie zdaje sobie sprawy że to oni manipulują całą Polską? Urodzili się ponownie tamtejsi ich przeciwnicy i też chcą dorwać się do władzy, by oszukiwać i okradać naród Polski!
Kościół Rzymsko Katolicki oraz różne wyznania i sekty ukrywają przed ludzkością o ponownych narodzeniach o których wyraźnie wspomina Biblia! Jest to znak, że są pod całkowitą kontrolą diabelskiego Mojżesza i jego ziomków!
Podejrzewam, że wielu przywódców kościoła Rzymsko katolickiego o ponownym narodzeniu dokładnie wiedzą, ale ukrywają ten fakt gdyż ich system nauk rozleciałby się w proch. Upadek kościoła Rzymsko katolickiego uważałbym to również za niebezpieczne, gdyż ludzie będąc w ogromnym chaosie zupełnie, by utracili wiarę! Mam nadzieję, że katoliccy przywódcy się opamiętają i w końcu ujawnią wszelkie Prawdy jakie zataili przed wierzącymi i przyszłość objawi się w pomyślnych kolorach!
Ewangelia Jana rozdział 3 werset 7.
Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić.

Ten wdawałoby się niewiarygodny, idiotyczny proceder kultu madonny nieustannie się dokonuje i pogłębia się! Ogromna ilość Polaków wyznaje kult czarnej madonny! Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że nieświadomie czynią bluźnierstwa przeciwko Stwórcy gdy pojawia się na ich ustach O... matko boska! A gdy logicznie rozpatrzymy ten pogański żargon zdamy sobie sprawę, że Stwórca jest Osobą Duchową, może wcielić się w każde ciało jakie chce i nie ma matki i nigdy nie miał!
Władze katoliccy w różnych postaciach pod przymusem każą kontynuować kult czarnej madonny, aż do momentu kiedy objawi się antychryst. Wtedy być może zarządzi aby wszystkich odznaczyć diabelskim symbolem jak to napisane w Biblii. Oznaczy, szczególnie Polaków znakiem czarnego smoka pod postacią czarnej madonny. Zachodzi pytanie? Dlaczego Polaków?
Co stanie się gdy z głupoty i być może nieświadomości, wszyscy Polacy ulegną nakazowi oznaczeniu się diabelskim znakiem?
Co Biblia mówi co się stanie z takimi, którzy ulegli diabłu?

(Apokalipsa (Objawienie) rozdział 14 werset 11, Biblia Tysiąclecia)
A dym ich katuszy na wieki wieków się wznosi i nie mają spoczynku we dnie i w nocy czciciele Bestii i jej obrazu, i ten, kto bierze znamię jej imienia.


(Apokalipsa (Objawienie) rozdział 16 werset 2, Biblia Tysiąclecia)
(2)I poszedł pierwszy, i wylał swą czaszę na ziemię. A wrzód złośliwy, bolesny, wystąpił na ludziach, co mają znamię Bestii, i na tych, co wielbią jej obraz.


(Apokalipsa (Objawienie) rozdział 19 werset 20, Biblia Tysiąclecia)
I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.(Apokalipsa (Objawienie) rozdział 17 werset 13, Biblia Tysiąclecia)
Ci mają jeden zamysł, a potęgę i władzę swą dają oni Bestii.(Apokalipsa (Objawienie) rozdział 19 werset 20, Biblia Tysiąclecia)
I pochwycono Bestię, a z nią Fałszywego Proroka, co czynił wobec niej znaki, którymi zwiódł tych, co wzięli znamię Bestii i oddawali pokłon jej obrazowi. Oboje żywcem wrzuceni zostali do ognistego jeziora, gorejącego siarką.

(Apokalipsa (Objawienie) rozdział 20 werset 4, Biblia Tysiąclecia)
I ujrzałem trony - a na nich zasiedli /sędziowie/, i dano im władzę sądzenia - i ujrzałem dusze ściętych dla świadectwa Jezusa i dla Słowa Bożego, i tych, którzy pokłonu nie oddali Bestii ani jej obrazowi i nie wzięli sobie znamienia na czoło swe ani na

Ks. Daniela
(5) A oto druga bestia, zupełnie inna, podobna do niedźwiedzia, z jednej strony podparta, a trzy żebra miała w paszczy między zębami. Mówiono do niej: Podnieś się! Pożeraj wiele mięsa!

Polscy przywódcy mają tendencje do dzielenia Polaków na zwolenników różnych grup politycznych! Diabeł posługuje się nimi,  by zdezorientować każdego aby odwrócić uwagę od odkrycia jego zwyrodniałych planów. Czy nie dostrzegacie w politycznych poczynaniach proroczych objawień w Biblii? Czy w obecnej polityce tak się nie dzieje? Wiem, że historia z czarną madonna u wielu osób kojarzy się z  bezpieczną zabawą fanatyków. Tymczasem chodzi tu o to czy naprawdę nastąpi idiotyczny przekaz wykonania woli diabelskiego zwyrodnialca antychrysta. W historii były już przymusy absolutnego posłuszeństwa w czasach starożytnych jak i w obecnych przez Napoleona, Lenina, Stalina, Hitlera i innych dyktatorów, którzy manipulują obecnie ludźmi.
Zachodzi pytanie, czy jest to możliwe, by choćby nawet za sto lat mógł zaistnieć przypadek jaki się wydarzył w prehistorycznym Babilonie:

Księga Daniela rozdział 3  werset 5.
W chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadniecie na twarz i oddacie pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor.

Księga Daniela rozdział 3  werset 7.
W chwili więc, gdy dał się słyszeć dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, wszystkie narody, ludy, języki padły na twarz, oddając pokłon złotemu posągowi, który wzniósł król Nabuchodonozor.

Księga Daniela rozdział 3  werset 10.
Wydałeś, królu, rozporządzenie, by każdy, gdy usłyszy dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upadł na twarz i oddał pokłon złotemu posągowi.

Księga Daniela rozdział 3  werset 15.
Czy teraz jesteście gotowi - w chwili gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych - upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś bóg mógłby was wyrwać z moich rąk?

Księga Daniela rozdział 10  werset 9.
Wtedy usłyszałem dźwięk jego słów, i na dźwięk jego słów upadłem oszołomiony twarzą ku ziemi.

Identycznie tak się dzieje w częstochowskim klasztorze, gdzie na dźwięk tych samych instrumentów o jakich wspomina Biblia otwiera się obraz częstochowskiej madonny i wszyscy padają  na kolana! Czy to nie jest dziwne, że w obecnych czasach proceder ten dosłownie się  powtarza?
Wejdź i zobacz sam czy to nie jest dziwne, że na hałaśliwy dźwięk wielu instrumentów, zupełnie jak za czasów Babilońskich otwiera się ten obraz demoniczny fałszywej czarnej madonny?

KLIKNIJ W TYM MIEJSCU!
SAM SOBACZYSZ TEN PROCEDER!
Po co taki szum, walenie bębnów? Zapewne diabeł sobie tego zażyczył, by było dokładnie jak w Babilonie. Wtedy śmiało oskarża nasz przed Stwórcą mówiąc: A nie mówiłem widzą i słyszą a jednak się kłaniają! Być może diabeł dyskwalifikuje dusze na raty, które ukłonią się przed obrazem po śmierci ciała przenosi ich Świadomości (Dusze) na przykład do Indii lub Chin. Osobiście rozpoznałem, że w Polsce rodzi się mnóstwo osób, które uprzednio żyły w Ameryce lub innych dobrze rozwinięto gospodarczo państw. Dzieci są utalentowane szybko pojmujące obsługę komputerów z przesadnym zamiłowanie do gier komputerowych!
Czy nie jest to dziwnym, że w latach dziewięćdziesiątych, tym czasie objawiły się cztery osoby obywatelom polski, którzy mają bliski związek z obrazem częstochowskim.
Objawił się polski papież Karol Wojtyła, który kreował kult madonny i zakrył prawdę o pedofil izmie  pogrążających młodych polaków uczących się w kościele katolickim.
Pojawił się prezydent Lech Wałęsa, który z oznaką czarnej madonny kiedyś jako antychryst opęta swoją zakłamana charyzmą cały świat nieświadomych osób, przed którymi zakrył swoją prawdziwą twarz!
Pojawił się człowiek założyciel radia Maryja, by kompletnie zniszczyć Polakom szlachetną Świadomość i do tego ograbić ich z każdego grosza!
Także pojawiłem się ja, skromny człowiek, który zmaga się z przeciwnościami aby przekazać Polakom wspaniałą prawdę i ostrzeżenia jakim jest pogromem kultu czarnej madonny, który przynosi Polsce ogromnego Pecha! Walczę choć nie mam  żadnego wsparcia, by zawczasu popsuć plany diabelskiego smoka i jego zwyrodniałym aniołom.

Zachodzi pytanie? Czy powyższe opisy czarnej madonny mogą być tylko mitem mej wygórowanej wyobraźni?
Sam czasami z niedowierzaniem przyjmuje taki fakt, że to naprawdę się dzieje! Patrząc na antychrystów jakimi byli Napoleon oraz Hitler udało im się zwieść tylu ludzi. Ci zwyrodnialcy szli by zabijać niewinnych ludzi i w efekcie zostali sami zabici. Wynika z tego, że historia ciągle się powtarza i zło przyjdzie na Polaków.
Obecnie nikt nie reaguje na moje ostrzeżenia i jak ja już odejdę nikt ich już nie ostrzeże, gdyż czas przyszłych wydarzeń jest bardzo krótki!
Na moim portalu poprzez linki „KATOLICKIE DEMONY” oraz „OSZUSTWA RELIGIJNE”zobaczysz fakty opisane w Biblii!

Wejdź na portal dotyczący faktów ukazanych w Biblii, które ukazują obraz częstochowskiej czarnej madonny wielbionej w stylu katolickim. Zobacz na linku „ KATOLICKIE DEMONY” KLIKNIJ Tutaj !
Potem zobacz link „OSZUSTWA RELIGIJNE” KLIKNIJ Tutaj!Zwolennikom wiary w medialnych starożytnych kosmitach nie potępiam i sądzę, że niektóre z ich odkryć są faktami nie do podważenia. Jednak powinni oni wziąć po uwagę, że jeśli wierzą, że życie istnieje od miliardów lat to na pewno był ktoś taki, który je zapoczątkował.

1 List Jana rozdział 2 wersety 12, 13, 14
12. Piszę do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku. Piszę do was, młodzi, że zwyciężyliście Złego.
13. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego, który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego.
14. Napisałem do was, dzieci, że znacie Ojca, napisałem do was, ojcowie, że poznaliście Tego,
który jest od początku, napisałem do was, młodzi, że jesteście mocni i że nauka Boża trwa w was, i zwyciężyliście Złego

Zatem trzeba przyjąć fakt, że jednak Ten, który był  początkiem i Twórcą wszelkiego życia przybył naszą Ziemię w ciele Syna Człowieczego w Imieniu Jezusa Chrystusa! Przyszedł nie sam lecz z Pierworodnym i Jedynym Synem, który jest protoplastą naszych Świadomości (Dusz)!
Ewangelia Jana rozdział 1 wersety 10, 11.
Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swej własności a swoi Go nie przyjęli.

Być może Polskę, a właściwie Europę trzeba potraktować jak wielki emigracyjny statek pasażerski gdzie każdy w swoim rejsie życia przechodzi bardzo głęboki test. Jeśli ktoś choćby nieświadomie załapuje się na magię kultu czarnej madonny umiera i jego Świadomość (Dusza) zostaje przenoszona do takich krajów jak Indie, Chiny i innych azjatyckich krajów. Tam czekają ostatecznie na swój wyrok. Indie, Chiny i mnóstwo krajów azjatyckich oddają hołd smokowi, chyba nikt mi tego nie zaprzeczy! Smok czeka tam na swoje zwiedzone Świadomości (dusze), które nie odziedziczą zbawienia wiecznego!
Dziwne co! Europa się wyludnia a Chiny, Indie i cała Azja aż pęka z przeludnienia napompowani zwiedzonymi Duszami!
Ostatni, którzy odeprą ataki smoka mają wielkie szanse na zbawienie!

DLACZEGO POLSKA JEST DRUGĄ BESTIĄ USŁUGUJĄCĄ DRUGIEJ BESTII WATYKAŃSKIEJ?

KLIKNIJ TUTAJ!!
ZOBACZYSZ DIABELKIEGO ZWYRODNIALCA W SEKCIE RELIGIJNEJ WIELBIACEJ HARY KRYSHNE PODOBNIE JAK WIELBIĄ GO W KLASZTOREZ CZĘSTOCHOWSKIM!
W dużym procencie Polacy, a raczej nasienie ich fanatycznych ciał w których się rodzą są zwyrodniałymi wyznawcami kultu czarnej madonny. Polska znajduje się w samym środku Europy i jest wylęgarnią zła. Jak ustaliły statystyczne badania na całym świecie, co trzeci ksiądz wyznania Rzymsko katolickiego jest polskim księdzem!

Przyjrzyjmy się całemu światu by zobaczyć go w jakiej kondycji jest jego inteligencja.
Chiny, około pięciu miliardów ludzi, a wśród nich 99% to wyznawcy smoka i innych pogańskich religii.
Indie około dwóch miliardów ludzi to wyznawcy mnóstwo rożnych bóstw pogańskich zróżnicowanych w przeszło dwóch tysięcy pogańskich religii.
Azja biorąc w całości wszystkie azjatyckie państwa w olbrzymiej liczbie ludności to wyznania pogańskie! Miliardów ludzkości wierząca w mityczne postaci Buddy i innych nie sprecyzowanych religii wykluczających wiarę w naszego Stwórcę i Jezusa Chrystusa.
Europa to 743598671 ludności, kreuje się do ateizmu, a także w znacznym procencie asymiluje się z różnymi pogańskim religiami. Katolicyzm oraz Prawosławna religia i inne pochodne robią wrażenie, że są pod płaszczem chrześcijaństwa, ale to tylko złudzenie ponieważ nie wiedzą kim jest Stwórca! Nie zdają sobie sprawy, że są przygotowywane są do oddania pokłonu szatańskimi zwyrodnialcu w postaci kultu czarnej magii.
Kraje Arabskie plus Żydzi to 6,2 mln  zwiedzone i zniewolone przez Mahometa i Mojżesza są pod całkowitą kontrolą zwyrodniałego diabła!
Ameryka 327,2 miliona ludności, Australia 24,6 miliona ludności. Nowa Zelandia 4,794 miliona ludności, to mieszanka różnych religii i bardzo pogłębiający się ateizm!
Ogólnoświatowy światowy system protestancki wyznaje zakłamany fałszywy przekaz diabelskiego Mojżesza i jest absolutnie pod jego kontrolą! Sytuacja jest naprawdę patowa!

Dlaczego zwyrodniały diabeł doprowadził świat do takiej sytuacji?
Zwyrodnialec widząc swoją przegraną walkę ze Stwórcą, gdzie Stwórca Wszechmogący przez swoją misję w Ciele Syna Człowieczego udowodnił złoczyńcy przez śmierć Ciała Człowieczego w które był wcielony, że człowiek może osiągnąć życie wieczne!
Diabelski zwyrodnialec, jęcząc w swych bezowocnych wzmaganiach  uprosił Stwórcę, by jeszcze raz dał mu szansę udowodnienia swoich racji. Takiej racji, że człowiek nie powinien mieć życia wiecznego i trzeba go zniszczyć!
Ewangelia Łukasza rozdział 22 werset 31
Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, aby was przesiać jak pszenicę.

W jaki sposób zwyrodniały szatan może nasz przesiać jak pszenicę? Odpowiedź jest prosta! Zwyrodnialec chce wciągnąć nas w jakieś absurdalne naiwne głupoty i kłamstwa wynikające z różnych religii i fałszywych wyznań. Oczywiście, że to jest głupie i naiwne ale zwyrodnialec nie ma innych szans ogłupiania nas! Ale proceder wielbienia czarnej madonny naprawdę się dzieje! Jego metody zakłamania i manipulowania ludźmi to fałszywe religie, fałszywe kościoły oraz wszelkie fałszywe wyznania religijne. Zwyrodnialec czyni przez nie triki religijne i wszelkie zło, po to byśmy nigdy nie rozpatrywali naszego postrzegania Stwórcy jako naszego Ojca stając się świadomi, że On stworzył nasze Duchowe Jestestwo i wszelkie organizmy, które stały się mieszkaniami dla naszych Świadomości (Dusz)! Przede wszystkim za każde nasze życiowe potknięcia oskarża nas doprowadzając do kar jakie przychodzą na nas w życiu obecnym!
Zwyrodnialec i jego synowie walczą ze wszystkich sił, by udowodnić naszemu Stwórcy, że ludzkość nie zasługuje na życie wieczne. Oskarża ludzkość za nieudaczników, którzy nigdy nie osiągną pełnego oświecenia! Według diabelskiego pomiotu ludzkość jedynie może istnieć w systemie śmierci i ciągle powtarzających się narodzin. Zwyrodnialec wie nieustannie że, rodząc się i szybko umierając w nieświadomości nigdy się nie dowiemy kim byliśmy i kim byliśmy od początku. Zwyrodnialec liczy na to, że będzie dla ludzkości wiecznym bogiem, któremu na wieczność ludzkość będzie oddawała hołd!
Stąd właśnie jest ten idiotyczny trend do kreowania kultu fałszywej czarnej madonny, który w najmniejszym procencie nie symbolizuje chrześcijaństwa. Kult czarnej magii, a w nim kult madonny i wszelkie inne podobne wyznania są tylko religiami. Nasz Stwórca i Jego umiłowany Syn wraz z całym Królestwem nie reprezentują żadnej religii gdyż absolutnie nie są religią!
Stwórca wraz ze swoim Królestwem są Armią wspaniałych Naukowców, którzy kontrolując cały wszechświat kreują życie wieczne i nic wspólnego nie mają ze śmiercią. Śmierć przyszła przez zwyrodnialca syna zatracenia, któremu znudziło się życie w wiecznym Królestwie naszego Wszechmogącego Stwórcy, który objawił się światu w Synu Człowieczym Jezusie Chrystusie. Wyznając ten powyższy fakt i przestrzeganie ostrzeżenia, by uchronić się od fanatycznego ukłonu przed mitem demonicznej wiary czarnej magii i przyjąć jej oznaczenie masz szansę wejść do życia wiecznego w systemie Królestwa naszego Stwórcy!
Zwróć uwagę że każdy którego wciągnie kościół Rzymsko katolicki do tego by stał się jego klechą nie może opuścić te zwyrodniałego kościoła jak  jedynie za zgodą samego papieża. Co Ci to mówi? Mówi Ci to, że Watykan jest pod całkowitą kontrola zwyrodniałego szatańskiego syna zatracenia!

ZOBACZ JAK ZWYRODNIAŁY DIABEŁ PONIŻA LUDZI W INNYCH RELIGIACH PODOBNYMI OBRAZAMI, KTÓRE SĄ PODOBNE DO CZARNEJ MADONNY  –  skierujesz się do oryginalnej strony do sekty Hary Kryshna
KLIKNIJ TUTAJ

P.S. Jest szansa powstrzymania zagłady naszej cywilizacji oraz naszej planety! Mam nadzieję, że moje przesłanie dotrze do kogoś, kto ma kontakt z jakimś zwyrodniałym terrorystą lub tyranem jakiegoś kraju i przedstawi mu je. Być może moje przesłanie wpłynie na stan zwyrodniałego umysłu i zastanowi się on nad swoimi czynami, by opamiętał się.
Wystarczy, że ściągniesz plik PDF i wyślesz go komu zechcesz. Być może w ten sposób powstrzymamy wszelkie tragedie jakie mają przyjść na naszą Ziemię.
Chyba zdajesz sobie sprawę, że pandemia wirusa to tylko ostrzeżenie przed tym co dopiero ma nadejść!
Na końcu znajdziesz moje przesłanie w języku polskim. Wtedy zrozumiesz jaki jest mój zamysł i sens działania. KLIKNIJ!