W wielu moich tekstach niektóre materiały bardzo intrygują moich czytelników. Ich treść przysparza im wiele niepotrzebnych emocji. Mimo to zapewniam, że w moim odczuciu wszystkie moje materiały powstają na bazie biblijnego przesłania które w zakodowanej biblijnej informacji mówią że:
Ewangelia Marka rozdział 4 wersety21-23
21 Mówił im dalej: Czy po to wnosi się światło. By je postawić pod korcem lub pod łóżkiem? Czy nie po to, aby je postawić na świeczniku?
22. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.
23. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha!

Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 22
Nie na bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało.

Ewangelia Łukasza rozdział 8 wersety 16-17
16 Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą.
17 Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło.
 
23. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią go i tego, co ma.

Ewangelia Mateusza rozdział 25 werset 29.
29. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma.

Ewangelia Mateusza rozdział 13 werset 12.
12. Bo kto ma, temu będzie dodane, i nadmiar mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą również to, co ma.

Ewangelia Łukasza rozdział 8 werset 18.
18. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma.

Ewangelia Jana rozdział 14 werset 20.
W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was.

Ponieważ przychodzące informacje dzieją się nieustannie, przychodzą czasami tematy o wydarzeniach z przed milionów lat. Czasami upodabniają się one w pewnym sensie do medialnych przekazów o starodawnych kosmitach jak to karmia nas telewizyjne media. Jednak zapewniam, że jeśli kiedykolwiek temat upodobnił się do medialnych przekazów ukazał się w moich materiałach, poznałem go przedtem niż pojawiły się w radiu czy telewizji. Jednak każdy może mnie osądzić jak chce i nie mam z tego powodu żadnej pretensji!

Jeśli interesuje Ciebie link na który kliknąłeś napisz do mnie maila a ja Ci udostępnię jego tekst.
Niektóre tematy są bardzo skomplikowane powodując niechęć wdrążenia się w moje intencje, by pozyskać wiarę w to co piszę.
Przepraszam!  Jacek Peterson
Mój adres: fakty777@hotmail.com