czarna madonna zdemaskowana!
Jasna gora zdemaskowana!
Oszustwa Szatana i Jego Aniołów Przeszłe, Obecne i Przyszłe - Zdemaskowane !
Sanktuarium częstochowskie zdemaskowane!
Biblia katolicka zdemaskowana!
Częstochowa Zdemaskowana!
Nie jestem Świadkiem Jehowy ani nie należę do żadnego kościoła, religii lub sekty i nigdy nie należałem, gdyż przekonany jestem, że stworzył je zwyrodniały diabeł!  Nie wierzę w żadnego boga, których za pośrednictwem zwyrodniałego diabła stworzyła zwyrodniała ludzkość.    Nie wierzę w żadnych świętych rodzaju żeńskiego i męskiego.  Nie czczę żadnych świętych relikwii ani obrazów. Natomiast wierzę w Jedynego Wszechmogącego Stwórcę i Jego Jednorodzonego Syna, którzy objawili się światu w Ciele Syna Człowieczego Jezusa Chrystusa, których w haniebny sposób ukrzyżowano !!!  Mimo to Stwórca i Jego Umiłowany Syn przebaczyli swoim oprawcom, ponieważ przewidział takie wydarzenie. Na przykładzie śmierć Ciała Syna Człowieczego i zmartwychwstanie, Stwórca  Jego Umiłowany Jednorodzony Syn chce zaoferować  każdemu mieszkańcowi Ziemi Życie Wieczne!  Na moim portalu dowiesz się o tym więcej jak uważnie go przestudiujesz! 
ENGLISH
VERSION
ARAB
VERSION
WIĘCEJ INFORMACJI NA:  www.totalinfo.pl   lub na:  www.fakty.org.pl